Motywacja, ambicja i cele

Motywacja to chęć działania w służbie celu. Jest to kluczowy element w ustalaniu i osiąganiu naszych celów. Motywacja jest jedną z sił napędowych ludzkich zachowań. Podsyca rywalizację i buduje więzi społeczne. Jego brak może prowadzić do chorób psychicznych, takich jak depresja. Motywacja obejmuje pragnienie dalszego dążenia do sensu, celu i życia wartego przeżycia.

Ludzie często mają wiele motywów angażowania się w jedno zachowanie. Motywacja może być zewnętrzna, kiedy osoba jest inspirowana przez siły zewnętrzne – innych ludzi lub nagrody. Motywacja może być również wewnętrzna, w której inspiracja pochodzi z wnętrza – chęć doskonalenia się w określonej czynności. Motywacja wewnętrzna ma tendencję do silniejszego popychania ludzi, a osiągnięcia są bardziej satysfakcjonujące.

Jedną z ram wykorzystywanych do zrozumienia motywacji jest hierarchia potrzeb zaproponowana przez amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa w 1943 r. Według Maslowa ludzie są z natury zmotywowani do doskonalenia się i dążenia do wyrażania swojego pełnego potencjału – samorealizacji – poprzez stopniowe napotykanie i zaspokajanie kilku poziomów potrzeby od najbardziej podstawowych, takich jak jedzenie i bezpieczeństwo, do potrzeb wyższego rzędu, takich jak miłość, przynależność i poczucie własnej wartości.

W końcu Maslow rozszerzył tę teorię o potrzebę samotranscendencji: ludzie osiągają szczyt rozwoju i odnajdują najwyższy sens życia, zajmując się rzeczami poza sobą. Chociaż uniwersalność teorii Maslowa została zakwestionowana, wielu uważa, że oddaje ona fundamentalne prawdy o ludzkiej motywacji.

Skąd bierze się motywacja?

Motywacja może mieć różne źródła. Ludzie mogą być motywowani bodźcami zewnętrznymi, takimi jak motywacja do pracy za wynagrodzeniem, lub wewnętrzną przyjemnością, taką jak motywacja do tworzenia dzieł sztuki w wolnym czasie. Inne źródła motywacji to ciekawość, autonomia, potwierdzenie własnej tożsamości i przekonań, tworzenie pozytywnego obrazu siebie oraz chęć uniknięcia potencjalnych strat.

Czym jest motywacja wewnętrzna?

Motywacja wewnętrzna to popęd, który pochodzi wyłącznie z wewnątrz; nie jest to spowodowane żadną przewidywaną nagrodą, terminem ani presją z zewnątrz. Na przykład ludzie, którzy są wewnętrznie zmotywowani do biegania, robią to, ponieważ kochają uczucie biegania jako takiego i jest to ważna część ich tożsamości. Motywacja zewnętrzna może zwiększyć motywację na krótką metę, ale z czasem może ją osłabić, a nawet przynieść odwrotny skutek. Natomiast motywacja wewnętrzna jest potężna, ponieważ jest zintegrowana z tożsamością i służy jako ciągłe źródło motywacji.

Jak wyznaczać i osiągać cele

Osiągnięcie celu to proces. A wszystkie elementy tego procesu zasługują na uwagę, aby zapewnić sukces, od wyznaczenia celu, przez pokonywanie przeszkód, po utrzymanie tempa aż do zakończenia projektu.

Jak mam wyznaczać sobie cele?

Niepowodzenie w osiągnięciu celu wynika czasem ze sposobu, w jaki został on ustalony. Ale kilka sztuczek psychologicznych może pomóc w ustaleniu i osiągnięciu tych celów. Jednym z nich jest upewnienie się, że cel jest powiązany z wartością, taką jak wartość wspierania lokalnej społeczności lub walki ze zmianami klimatycznymi. Innym jest sformułowanie celu jako atutu do zdobycia, a nie zagrożenia, którego należy uniknąć. Na przykład, zamiast myśleć: „Nie powinienem niepokoić mojego szefa, abyśmy mogli uniknąć trudnego związku”, spróbuj pomyśleć: „Chcę nauczyć się nowych umiejętności komunikacyjnych, aby zresetować nasze relacje”.

Jak wytrwać w trudnych zadaniach?

To naturalne, że utkniesz w pewnych punktach, zwłaszcza podczas pracy nad trudnymi zadaniami. Ale badania sugerują, że kilka strategii może pomóc. Jednym z nich jest skupienie się na pozytywnych konsekwencjach aktywności, takich jak zdanie egzaminu końcowego. Innym jest próba regulowania emocji podczas wykonywania zadania, na przykład myślenie o nadchodzących wakacjach podczas biegania na bieżni. Jeszcze innym jest monitorowanie i śledzenie postępów, co może nadal napędzać cię w kierunku następnego kamienia milowego.

Jak realizuję swoje cele?

Śledzenie postępów jest kluczem do utrzymania motywacji i osiągania celów. Pomocne jest przedstawianie postępów w sposób wizualny i konkretny, na przykład zapisując je lub korzystając z aplikacji. Śledzenie może również pomóc w wykryciu wzorców, które mogą zniweczyć Twój sukces. Na przykład cele związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem są na ogół długoterminowe. Śledzenie twoich postępów i zachowania może pomóc ci zauważyć, kiedy masz tendencję do potknięć, a następnie zająć się przyczynami leżącymi u ich podstaw.

Jak zwiększyć motywację

Niektóre osoby mogą zostać całkowicie zablokowane przez projekt; inni mogą po prostu chcieć umieścić trochę więcej produktywności na swojej osi czasu. Bez względu na to, gdzie zaczyna się motywacja, zawsze istnieją sposoby na jej zwiększenie, niezależnie od tego, czy jest to motywacja własna, czy kogoś innego.

Jak mogę czuć się bardziej zmotywowany?

Czasami możesz czuć się całkowicie pozbawiony motywacji i to jest w porządku. W takiej sytuacji pozwól sobie odczuć dyskomfort, wysłuchaj negatywnej auto-rozmowy, a następnie mimo to podejmij działanie. Na przykład, powiedzmy, że wracasz do domu po długim dniu w pracy i chcesz po prostu odpocząć i obejrzeć telewizję. Zamiast włączać telewizor, przyznaj, że jesteś zmęczony, a następnie rzuć sobie wyzwanie, aby najpierw przeczytać pięć stron książki na nocnym stoliku. Takie podejście daje miejsce na negatywne myśli i uczucia, jednocześnie pomagając zmienić zakorzenione wzorce.

Jak mogę przestać odkładać na później?

Prokrastynacja jest często spowodowana ukrytym uczuciem niepokoju lub niepokoju wywołanym przez dane zadanie. Istnieją jednak sposoby na pokonanie dyskomfortu i pokonanie prokrastynacji. Możesz podzielić projekt na małe, łatwiejsze do zarządzania części; wykonanie jednego kroku podsyci Twoją motywację do następnego. Możesz ustawić limity czasu spędzonego na przygotowaniach do rozpoczęcia lub dążyć do jak najszybszego ukończenia zadań. Możesz także ustawić nagrodę, którą otrzymasz po wykonaniu zadania lub jego części.

Jak mogę wytrwać w postanowieniach noworocznych?

Większość ludzi niestety nie wywiązuje się ze swoich postanowień noworocznych. Może to wynikać z tego, że ludzie mają tendencję do wyznaczania sobie przytłaczających celów, angażowania się w myślenie typu „wszystko albo nic”, nie przewidują przeszkód i biją się, gdy zboczą z obranego kursu. Zajmując się tymi pułapkami, na przykład dzieląc duże cele na mniejsze części lub myśląc o wynikach jako o szeregu pozytywnych rezultatów, a nie „sukcesie lub porażce”, ludzie mają większe szanse na prawdziwe osiągnięcie swoich celów.

Podobne wpisy