Kształtowanie nawyków

Tworzenie nawyków to proces, w którym zachowania stają się automatyczne. Nawyki mogą powstawać bez zamiaru ich nabycia przez osobę, ale można je również celowo kultywować, lub eliminować, aby lepiej odpowiadały osobistym celom.

Ludzie rozwijają niezliczone nawyki, poruszając się po świecie, niezależnie od tego, czy są ich świadomi, czy nie. Odruchowy charakter tych zachowań może pomóc ludziom w skuteczniejszym zaspokajaniu ich potrzeb w życiu codziennym. Jednak fakt, że nawyki są głęboko zakorzenione w naszych mózgach, oznacza, że nawet jeśli dany nawyk stwarza więcej problemów niż rozwiązuje, może być trudny do zerwania. Zrozumienie, w jaki sposób nawyki kształtują się na początku, może być pomocne w ich demontażu i zastąpieniu.

Jakie są przykłady nawyków?

Nawyki mogą być szkodliwe lub sprzyjające zdrowiu. Instynktowne sięganie po papierosa po przebudzeniu lub po jakikolwiek narkotyk związany z określonymi sygnałami jest nawykiem. Podobnie jest z wybieraniem pary butów do biegania każdego dnia po powrocie do domu lub zapinaniem pasów bezpieczeństwa bez zastanowienia.

Dlaczego ludzie mają nawyki?

Jednym z prawdopodobnych powodów, dla których ludzie mają nawyk, jest to, że nawyki są skuteczne: ludzie mogą wykonywać przydatne zachowania bez marnowania czasu i energii na zastanawianie się, co robić. Ta tendencja do szybkich i skutecznych reakcji może jednak przynieść odwrotny skutek na przykład wtedy, gdy zostaje przejęta przez używanie uzależniających narkotyków lub spożywanie niezdrowej żywności.

Co powoduje tworzenie nawyku?

Nawyki buduje się poprzez uczenie się i powtarzanie. Uważa się, że osoba rozwija nawyk w trakcie dążenia do celu takiego jak dotarcie do celu lub zaspokojenie apetytu, zaczynając kojarzyć pewne sygnały z reakcjami behawioralnymi, które pomagają osiągnąć cel np. skręcanie na określonych ulicach lub zatrzymywanie się na drive-thru ze znajomym szyldem. Z biegiem czasu myśli o zachowaniu i ostatecznie samo zachowanie prawdopodobnie zostaną wywołane przez te wskazówki.

Co to jest pętla nawyku?

„Pętla nawyku” to sposób na opisanie kilku powiązanych ze sobą elementów, które tworzą nawyki. Elementy te nazwano wskazówką (lub wyzwalaczem), rutyną (lub zachowaniem) i nagrodą. Na przykład stres może służyć jako wskazówka, na którą reaguje się jedzeniem, paleniem lub piciem, co daje nagrodę (zmniejszenie stresu – przynajmniej tymczasowo). Koncepcja pętli nawyku została spopularyzowana przez Charlesa Duhigga w książce The Power of Habit.

Jaka jest różnica między nawykiem a rutyną?

Chociaż rutyna obejmuje powtarzające się zachowania, niekoniecznie jest wykonywana w odpowiedzi na zakorzeniony impuls, tak jak ma to miejsce w przypadku nawyku. Możesz rutynowo myć naczynia lub chodzić na siłownię bez odczuwania impulsu, aby to zrobić, ponieważ czujesz, że musisz robić te rzeczy.

Jakie są najczęstsze złe nawyki?

Powszechne złe nawyki obejmują picie lub jedzenie w większych ilościach niż jest to zalecane, palenie i nadużywanie narkotyków. Inne powszechne i potencjalnie szkodliwe nawyki obejmują nadmierne oglądanie telefonów lub innych urządzeń (co może na przykład zakłócać sen, gdy jest to robione w nocy).

Dlaczego tak trudno jest zerwać z nawykami?

Osoba może nie być w pełni świadoma tego, jak działa jej nawyk. Nnawyki są tworzone po to, aby rzeczy się działy, abyśmy nie musieli dużo o nich myśleć. Świadoma interwencja we własne nawykowe zachowanie prawdopodobnie nie przyjdzie naturalnie, więc zerwanie z nawykiem może wymagać pewnej uwagi i wysiłku.

Jak budować lepsze nawyki

Stare nawyki mogą być trudne do wyzbycia się, a zdrowe nawyki są często trudniejsze do wypracowania, niż by się chciało. Ale dzięki powtarzaniu możliwe jest ukształtowanie i utrzymanie nowych nawyków. Nawet wieloletnie nawyki, które są szkodliwe dla zdrowia i dobrego samopoczucia, można zerwać z wystarczającą determinacją i mądrym podejściem.

Jakie są sposoby na zbudowanie dobrego nawyku?

Rozważ kontekst i dynamikę, które prowadzą do nawyków. Budowanie zdrowych nawyków może polegać na stawianiu się w sytuacjach, w których jest większe prawdopodobieństwo, że zaangażujesz się w pożądane zachowanie, planowaniu powtórzenia danego zachowania i dołączeniu niewielkiej nagrody do zachowania, które go nie utrudnia (np. oglądanie telewizji lub słuchanie słuchanie muzyki podczas ćwiczeń).

W jaki sposób zachęty pomagają budować nawyk?

Podczas gdy wewnętrzna motywacja jest ostatecznie nieoceniona, zachęty lub nagrody mogą pomóc w budowaniu nawyków, zachęcając osobę do zaangażowania się w oczekiwane zachowanie (takie jak ćwiczenie) w pierwsze miejsce.

Jak długo trwa budowanie nawyku?

Czas potrzebny do zbudowania nawyku będzie zależał od wielu czynników, w tym od osoby i zamierzonego zachowania. Chociaż możesz być w stanie wyrobić sobie nowy nawyk w ciągu kilku tygodni, niektóre badania wskazują, że budowanie zdrowych nawyków może również zająć wiele miesięcy.

Dlaczego tak trudno zmienić złe nawyki?

Nawyki to zachowanie człowieka działające na autopilocie: mózg prawdopodobnie nie jest przyzwyczajony do analizowania, dlaczego zły nawyk jest przeprowadzone. Złe nawyki są również zakorzenione w umyśle ze względu na satysfakcjonujące uczucia, które przynoszą lub przynosiły, kiedy nawyk się kształtował.

Jak zatrzymać nawyk?

Próba uważnego rozważenia, dlaczego angażujesz się w zły nawyk i jakie są inne opcje, może pomóc. Można więc poświęcić trochę czasu na zastanowienie się, co powoduje zły nawyk i ponowne oszacowanie, co z niego wyciągniesz (lub nie). Zastanów się i pamiętaj, dlaczego chcesz dokonać zmiany, w tym w jaki sposób zmiana odzwierciedla twoje wartości. Kiedy nawyk jest częścią uzależnienia lub innego stanu zdrowia psychicznego, najlepszym sposobem na osiągnięcie zmiany może być profesjonalne leczenie.

Podobne wpisy