Czy dążysz do celów, które naprawdę są dla Ciebie ważne

Większość ludzi, którzy wyznaczają sobie cele, mają problem z ich dotrzymaniem, ponieważ cele nie są powiązane z tym, co jest dla nich naprawdę ważne. Doświadczenia zachwytu mogą sprawić, że ludzie będą bardziej związani ze swoim autentycznym ja. Pełniejsze połączenie z autentycznym sobą poprawia zdolność do wyznaczania ważnych celów.

Jeśli masz problem z wyznaczaniem i osiąganiem celów, nie jesteś sam.

Badania dotyczące postanowień noworocznych, pokazują tylko połowa ludzi wyznacza cele noworoczne a z tych, którzy wyznaczyli sobie cele, tylko 24% procent przetrwało pierwszy tydzień.

Dlaczego tak niewielu ludzi wyznacza sobie cele lub dotrzymuje ich? Zachwyt motywuje do autentycznego dążenia do siebie, kiedy doświadczamy podziwu, jest bardziej prawdopodobne, że będziemy w zgodzie z naszym prawdziwym lub autentycznym ja. A jeśli tak, to w jaki sposób możemy wykorzystać to poczucie podziwu, aby wyznaczyć bardziej autentyczne cele?

Wpływ podziwu na dążenie do autentycznego ja

Liczne badania sprawdzały związek między „dyspozycyjnym podziwem” lub tym, jak dana osoba jest skłonna do regularnego odczuwania podziwu a dążeniem do autentycznego ja. Osoby, które były bardziej skłonne do odczuwania podziwu, były również również bardziej zmotywowane do dążenia do celów, które wydawały się zgodne z ich autentycznym ja.

Badano też w jaki sposób można manipulować poczuciem podziwu. Na przykład naukowcy prezentowali badanym budzące podziw zdjęcia, takie jak zorza polarna, a potem pokazywano zdjęcia z codziennymi rzeczami do których nie mamy podziwu, takie jak pranie. Oczywiście pozytywne emocje były przy pierwszych zdjęciach. Wnioski nasuwają się same. Kiedy czujesz się zdezorientowany, tracisz kierunek działania, możesz spojrzeć w niebo lub obcować z naturą, wywołane przez nie uczucie podziwu uwalnia cię od codziennej trywialności i pomogą znaleźć wewnętrzny kompas.

Wyznaczanie autentycznych celów

Istnieje kilka kluczowych elementów, które pomagają ludziom dążyć do wyznaczonych sobie celów.

Jednym z powodów, dla których tak wielu z nas porzuca cele, jest to, że nie są one zgodne z naszą prawdziwą wizją nas samych lub naszej pracy. Wyznaczamy nieautentyczne cele, które nie rezonują, lub cele „powinny”, które opierają się na rzeczach, które naszym zdaniem powinniśmy zrobić, a nie na rzeczach, które z natury nas motywują lub rozświetlają.

Albo unikamy całej idei wyznaczania celów, ponieważ przeszłe doświadczenia doprowadziły do rozczarowania. Na przykład wspólnym celem noworocznym jest schudnięcie lub nabranie formy, co wszyscy czujemy, że „powinniśmy” zrobić.

Częścią nieodłącznego problemu jest również nasza metoda wyznaczania celów. Skupiamy się na wyniku, zapisujemy go, a potem o nim zapominamy. Wynik ma niewielkie znaczenie, a sam proces ma niewielkie znaczenie.

Ważne jest, aby mieć znaczące doświadczenia, które sięgają do naszego głębokiego „dlaczego” i motywacji, które następnie prowadzą do tego, do czego dążymy lub celu, do którego dążymy. Wtedy prawdopodobnie będziemy bardziej zmotywowani, aby zaplanować, jak i kolejne kroki, aby się tam dostać.

Doświadczenia zachwytu mogą być częścią naszej metody wyznaczania, a następnie dążenia do ważnych celów. Możemy podążać za doświadczeniami pełnymi podziwu i zdumienia i wykorzystać nasze autentyczne ja. Robienie tego z kolei może przekształcić ten nieinspirowany cel w coś, co naprawdę motywuje nas do zostania osobą, która na przykład cieszy się tym jednym życiem, wnosząc więcej ciekawości i troski do diety lub ćwiczeń.

Wyznaczanie wyjątkowych celów

Doświadczając podziwu, możemy pozwolić sobie na otwarcie się i spojrzenie na siebie w odniesieniu do znacznie większej sfery wpływów oraz wyznaczenie celów, które są jeszcze bardziej ekspansywne i zgodne z naszym autentycznym ja, niż to, co wcześniej planowaliśmy.

Znajdź swoje doświadczenie podziwu

Kiedy zaczynasz coś nowego, nową inicjatywę, nowy rozdział w swoim życiu lub pracy, nowy rok, to jest ten moment zaczynania który może sprawić, że będziesz naładowany i otwarty na możliwości. Drugim elementem jest nadzieja. Punkt na horyzoncie może pomóc nam uzyskać perspektywę, gdy czasy są trudne. Małe, mniej znaczące cele są niezbędne dla ludzi, którzy są pełni nadziei pośród przeciwności losu, realizacja malutkich celów wzmacnia nadzieję i pokazuje skuteczność.

Zanim wyznaczysz sobie przyszłoroczne cele, poświęć trochę czasu, aby doświadczyć podziwu i znajdź swój cel na horyzoncie. Oto kilka innych pytań, które pomogą Ci zbadać ten obszar:

  • Co stworzysz w nowym roku?
  • Jak pokażesz się swojej społeczności?
  • W jaki sposób twoje życie będzie miało jeszcze większy sens i spełnienie?
  • Jak możesz żyć w bliższej zgodzie ze swoim wewnętrznym ja?

Śledź doświadczenia zachwytu i podziwu, aby otworzyć swoją nową perspektywę poza wąskie cele „powinnności” i zamiast tego stwórz bardziej ekspansywny zestaw możliwych do zrealizowania celów, które naprawdę mają znaczenie.

Podobne wpisy