Kobieca siła i emocje w biznesie

Kobieca siła i emocje w biznesie

Kobieca siła i emocje w biznesie stają się coraz większym atutem. Dawno minęły czasy, w których firmy były prowadzone tylko przez mężczyzn. Teraz kobiety nie tylko są słyszane i prowadzą własne firmy, ale naprawdę są często znacznie skuteczniejsze w świecie biznesu.

Czy są jakieś szczególne powody, dla których my, kobiety w biznesie, osiągamy znacznie lepsze wyniki od mężczyzn? Istnieją pewne specyficzne cechy, które dają nam kobietom przewagę, a są one związane z naszą emocjonalną stroną, mocniej rozbudowaną niż u mężczyzn.

Empatia

Kobieca siła i emocje w biznesie to przewaga kobiet nad mężczyznami. Kobieca empatia jest ich potężną siłą. Umiejętność okazywania troski, dbanie o uczucia innych ludzi i nawiązywania kontaktów na poziomie osobistym to coś czego niejeden mężczyzna nigdy się nie nauczy.

Inteligencja emocjonalna i empatia to dwie rzeczy, o których często zapominamy w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, ale pozostają one ważne nie tylko w naszym życiu osobistym, ale także w życiu zawodowym. Dlaczego to ważne w biznesie? Często musimy postawić się w sytuacji innych ludzi na przykład klientów, aby dowiedzieć się, czego chcą i potrzebują oraz jak możemy pomóc.

Intuicja

Nie bez powodu funkcjonuje powiedzenie „kobieca intuicja”. Z mojego doświadczenia wynika, że kobiety często potrafią szybciej i skuteczniej docierać do potrzeb innych ludzi niż mężczyźni, wyłapując subtelne wskazówki na temat tego, jak czują się ludzie wokół nich.

A dlaczego nie miałoby to pomóc w biznesie?

Kobieca intuicja jest często ignorowana, w tradycyjnym biznesie oczekuje się od nas analityczności i racjonalności. Dlatego intuicja nie jest mile widziana, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Ale kiedy kobiety wysuwają się na liderki, istotę intuicji można postrzegać jako coś wyjątkowego co czyni kobiety lepszymi liderami.

British Journal of Psychology zdefiniował intuicję jako skrót operacyjny, kiedy nasz mózg wykorzystuje przeszłe doświadczenia i zewnętrzne sygnały, łącząc je aby podjąć lepsza decyzję ale. Dzieje się to tak szybko, że reakcja jest na poziomie nieświadomym.

Zatem intuicja polega na podejmowaniu szybkich decyzji danych wejściowych, na których polegamy, aby podejmować logiczne decyzje.

Inteligencja emocjonalna

Badania pokazują, że kobiety są nieco bardziej świadome emocjonalnie niż mężczyźni. Wykorzystując inteligencję emocjonalną, właścicielki firm i liderki mają wrodzoną przewagę w swoich umiejętnościach, a to pozwalając im poświęcić więcej wysiłku na inne zadania, jednocześnie pozwalając swoim emocjom działać na autopilocie.

Inteligencja emocjonalna to inteligencja społeczna, która umożliwia ludziom rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi. Jest to inteligencja, której można się nauczyć, rozwijać i doskonalić. Jest to twoja zdolność do używania świadomości do rozpoznawania uczuć leżących u podstaw komunikacji międzyludzkiej.

Inteligencja emocjonalna dotyczy wpływu na innych bez manipulacji lub nadużywania władzy. Chodzi o postrzeganie, uczenie się, kojarzenie, wprowadzanie innowacji, ustalanie priorytetów i działanie w sposób, który uwzględnia emocje, zamiast polegać wyłącznie na logice, intelekcie lub analizie technicznej

Work Life Balance

Kobiety cenią równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Wiele kobiet liderek godzi dzieci i rodziny z życiem zawodowym. Dlatego wiedzą, jak wykonywać wiele zadań jednocześnie i ustalać priorytety, a do tego zachęcają swoich pracowników.

Przedsiębiorcze kobiety mierzą się z tymi samymi wyzwaniami, co ich męscy odpowiednicy. Oprócz odnoszenia sukcesów w biznesie, biorą na siebie także społeczne oczekiwania, jakie stawia się im im jako kobietom, ponoszą główny ciężar prac domowych i opieki nad dziećmi. Co więcej, kobiety przejmują również większość niewidzialnej pracy lub obciążenia umysłowego związanego z zarządzaniem logistyką rodziny, w tym umawianiem spotkań, organizowaniem harmonogramów, pamiętaniem urodzin, planowaniem posiłków, utrzymywaniem więzi z członkami dalszej rodziny. To sprawia, że łatwiej jest im utrzymać balans między życiem prywatnym i służbowym.

Kobiety lepiej się komunikują

Dobre umiejętności komunikacyjne prowadzą do wysokiej wydajności zespołów i projektów. Komunikacja jest również niezbędna do wyznaczania granic i oczekiwań. Liderki, które skutecznie i pewnie się komunikują, mogą poprowadzić swoje zespoły do sukcesu.

Ale mimo tego, że kobiety naturalnie lepiej się komunikują, to w miejscu pracy czasami mają trudności z tym, by ich głos był słyszalny. Dzięki zrozumieniu różnic płci w komunikacji, wpływu mowy ciała i czynników, które przyciągają i utrzymują uwagę słuchacza, kobiety stają się wybitne w tej sferze i potrafią porwać tłumy.

Kobiety dobrze radzą sobie w sytuacjach kryzysowych

Zmiany organizacyjne wymagają elastyczności i krytycznego myślenia. Pracownicy oczekują od swoich przywódców jasności i wskazówek. Reakcja lidera na sytuacje kryzysowe może wpłynąć na klimat w miejscu pracy.

Podsumowując temat, można stwierdzić iż to kobiety rozumieją fakt iż, ludzie nie są trybami włożonymi do maszyny w celu wykonania określonego zadania i że sensowna praca prowadzi do większego zaangażowania, lepszej wydajności i zaangażowania w organizacji.

Kiedy postrzegasz współpracowników i bezpośrednich podwładnych jako wieloaspektowych ludzi z cennymi umiejętnościami, pomagasz uwolnić ich potencjał i umożliwić im rozszerzenie ich wkładu. To potrafią kobiety.

I na koniec jeszcze jeden argument. Kobiety częściej mówią prawdę, zwłaszcza gdy jest to trudne do powiedzenia. Kiedy kobieta szczerze dzieli się informacjami, pracownicy ufają jej bardziej i angażują się bardziej.

Podobne wpisy