Cechy osobowości związane z bolesnym dzieciństwem

Konsekwencje przeciwności losu z dzieciństwa utrzymują się w życiu dorosłym. Wydarzenia o dużym wpływie w dzieciństwie mogą obejmować znęcanie się, zaniedbanie, rozwód i chaos w domu. Przeciwności losu w dzieciństwie są powiązane z cechami osobowości, takimi jak wysokie negatywne emocje i koncentracja na zewnętrznym sukcesie. Te cechy osobowości mogły częściowo rozwinąć się jako sposób na ochronę osoby przed dodatkowym bólem i stratą. Chociaż osobowość jest stosunkowo stabilna, można ją zmienić.

Liczne badania wykazały, że na osobowość dorosłego istotnie wpływają bolesne doświadczenia z dzieciństwa, takie jak:

  • Przemoc fizyczna, seksualna lub emocjonalna
  • Zaniedbanie
  • Rozwód lub separacja rodziców
  • Więzienie rodzica
  • Bycie narażonym na przemoc domową
  • Nadużywanie substancji lub poważna choroba psychiczna rodzica

Oto charakterystyczne cechy powiązane z przeciwnościami losu w dzieciństwie.

Neurotyzm

Trudne dzieciństwo naraża człowieka na duże ryzyko doświadczania negatywnych emocji. Mogą być skłonni do depresji, zmartwień, gniewu, paniki lub innych form niepokoju. Gdy osoba jest zdenerwowana, może być trudno dojść do siebie. Te trudności emocjonalne są zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że osoba ta prawdopodobnie doświadczyła wielu trudnych emocji jako dziecko, nie ucząc się, jak sobie z nimi radzić.

Gniew, agresja

Związane z wysokim neurotyzmem przeciwności losu z dzieciństwa predysponują również osobę do gniewu, wrogości oraz agresji słownej lub fizycznej. Mogą też działać impulsywnie. Tych zachowań można było się nauczyć, obserwując je jako dziecko; mogły również rozwinąć się jako środek ochronny przed utratą lub maltretowaniem.

Niska ugodowość

Ci, którzy byli źle traktowani lub zaniedbywani we wczesnym okresie życia, są bardziej narażeni na trudności we współżyciu i częstsze kłótnie. Mogą mieć trudności ze współpracą z innymi, zamiast tego wolą „robić to sami”. Tendencje te mogą być związane z doświadczaniem wielu negatywnych emocji, w tym drażliwości i złości.

Orientacja na sukces zewnętrzny

Wczesne negatywne doświadczenia życiowe mogą prowadzić do arogancji i niezdrowej formy dumy, być może w celu wzmocnienia ukrytego poczucia nieadekwatności lub bezbronności. Z pokrewnej notatki, osoba będzie pragnąć sławy i sukcesu finansowego, często w celu złagodzenia bólu i niedostatku z przeszłości.

Niskie zaangażowanie

Pomimo skupienia się na zewnętrznym sukcesie, osoba może mieć trudności ze znalezieniem prawdziwego zaangażowania w życie. Mogą nie mieć jasnego poczucia celu i mieć trudności ze znalezieniem konstruktywnych zajęć, na których im zależy i które sprawiają im radość. Mogą również mieć trudności z produktywnym i kompletnym wykonywaniem zadań oraz mogą mieć trudności z poczuciem dobrze o sobie i swoich osiągnięciach. Społecznie będą raczej niezależni, a nawet zdystansowani.

Pogodzenie się ze swoją przeszłością

Rozpoznanie siebie w tych cechach, które generalnie nie są uważane za pożądane cechy osobowości, może być bolesne. Może się to wydawać podwójnym niebezpieczeństwem, zostać zranionym w dzieciństwie, a potem nosić blizny jako dorosły. Ale możesz okazać sobie trochę współczucia. Rozwinięta przez ciebie osobowość jest zrozumiała, a nawet przewidywalna i dokładnie tego byśmy oczekiwali na podstawie istniejących badań.

Dlatego pomyśl o rzeczach, które udało ci się osiągnąć w swoim życiu, pomimo początkowych problemów, które przeżyłeś, takich jak przyjaźnie, które zawarłeś i sukcesy, które odniosłeś. Pamiętaj też, że nie jesteś sam. Bolesne dzieciństwo jest tragicznie powszechne, więc istnieje niezliczona liczba innych osób, które podzielają twoją historię cierpienia. Możesz poczuć pociąg do tych osób, rozpoznając nawet nieświadomie podobne pochodzenie i rozumienie świata.

Opisane tutaj cechy osobowości prawdopodobnie rozwinęły się jako sposoby ochrony przed dalszym bólem. I chociaż przeciwności mogły stworzyć ochronną powłokę wokół twojego serca, nie ukradły miłości, którą musisz dawać. Pod twardą powierzchownością kryje się łagodne serce, które pragnie dawać i otrzymywać miłość od tych, którym zależy na tym, by cię poznać prawdziwego ciebie.

Zmiana osobowości

Chociaż osobowość jest stosunkowo stabilna, badania pokazują, że może się zmieniać w czasie. Zmiana osobowości może nastąpić stosunkowo szybko, w ciągu zaledwie czterech tygodni szczególnie przy zastosowaniu jakiejś formy leczenia (psychoterapii lub leków). Cechą, która najlepiej reaguje na leczenie, jest neurotyzm lub skłonność do doświadczania negatywnych emocji.

Bolesne dzieciństwo mogło ukształtować to, kim jesteś, ale to nie ono decyduje o tym, kim się staniesz. Rozważ rozpoczęcie terapii, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Poszukaj dziś okazji do przećwiczenia innego sposobu odnoszenia się do trudnych emocji. Jeśli na przykład czujesz złość, zainteresuj się tym doświadczeniem. Poczuj gniew jako wzorzec energii w ciele. Badaj, co dzieje się w umyśle, jakbyś był „emocjonologiem”. Otwórz się na wszystko, co znajdziesz i zauważ, czy takie podejście zmienia twoje emocjonalne doświadczenie.

Podobne wpisy