Spełnione życie czyli jak żyć

Nasza podświadomość zawiera archetypy zaprojektowane, aby kierować naszą ewoluującą świadomością. U podstaw wielu sposobów poznania leży ponadczasowy wzorzec transformacji.

Jak zauważył Carl Jung dowodził, że potrzebujemy procesu, który prowadzi nas z powrotem do naszego wrodzonego stanu harmonii, równowagi i jedności. To właśnie ta równowaga i harmonia nazywana jest spełnionym życiem.

Dojście do spełnionego życia można podzielić na 3 etapy: wezwanie do pełni, ścieżka oczyszczenia i powrót do pełni. Ta ukryta ścieżka łączy wszystkie rzeczy w stworzeniu. W tej drodze, nawet przeciwieństwa takie jak yin i yang, żeński i męski są komplementarnymi, wzajemnie powiązanymi połówkami tej samej całości, równoważącymi, integrującymi, jednoczącymi i przekraczającymi ich pozorną dwoistość.

Ale ponieważ urodziliśmy się w tym królestwie dwoistości to nasza droga życia prowadzi do jedności, spójności. Carl Jung zidentyfikował ten proces proces łączenia przeciwieństw jako niezbędny, aby doprowadzić nas z powrotem do tego stanu kompletności, równowagi, harmonii i jedności, który określa jakość całość.

Uniwersalny wzór

Jung nie był jedyny w poznawaniu tej potrzeby pamiętania, odzyskiwania i życia w spełnieniu, z którą się urodziliśmy. Jest to proces powszechnie zauważalny we wszystkich kulturach i religiach jako trzyczęściowy ponadczasowy wzór transformacji.

Proces ten dawniej nazywany był „mistyczną drogą” składającą się z przebudzenia, oczyszczenia i zjednoczenia. Inne nazwy to separacja, przejście i inkorporacja. Jedn z największych mitologów Joseph Campbell połączył mity świata w wszystkich kultur w „monomit” zgodny ze wzorem odejścia, inicjacji i powrotu. Dla Junga proces indywiduacji składa się z trzech faz narodzin ego, śmierci ego i narodzin całej jaźni.

Sposoby poznania z tym wzorcem transformacji obejmują również podstawową strukturę opowieści, która nie jest tylko początkiem, środkiem i końcem, ale na głębszym poziomie początkiem, zamętem i rozwiązaniem. Zamieszanie to konflikt lub wyzwanie, które powoduje transformację potrzebną do rozwiązania.

Kiedy połączymy wszystkie wersje tego samego wzorca w jedną, otrzymamy plan życia w spełnieniu, składający się z 3 części: wezwanie, oczyszczenia, powrót. Kiedy te trzy części, składające się z archetypów zostaną rozpoznane jako jedna ciągła seria doświadczeń w naszym życiu, zakończymy transformacyjne doświadczenie, które ma nas poprowadzić ku życiu w spełnieniu. Oto plan i sposób, w jaki identyfikujemy go w naszym własnym życiu.

Wezwanie do spełnienia

Budząc się do czegoś poza tym, co znaliśmy, wyruszamy w podróż do wyższej świadomości, gdy nasze przeznaczenie rozwija się w kierunku naszego wrodzonego potencjału. W nieznanych królestwach odkrywamy, że jesteśmy prowadzeni, chronieni i wspomagani na naszej drodze. Gdy pojawiają się nowe wyzwania, zbliżające się trudności oddalają się i zanikają w miarę postępów. Rośnie w nas chęć rozwoju i ewolucji w świecie.

Ścieżka oczyszczenia

Gdy nasza świadomość się rozszerza, otwieramy się na większe wyzwania, które pojawiają się na naszej drodze, na przebłyski nowej rzeczywistości, której jesteśmy świadkami, i na spełnienie naszego wewnętrznego potencjału.

Rozpoznając więcej przypadków przewodnictwa i pomocy, które pojawiają się na naszej drodze, odkrywamy więcej naszych wrodzonych zdolności i jesteśmy zdecydowani oczyścić, zintegrować, zjednoczyć i uzdrowić wszystkie części nas samych, aby odzyskać naszą wrodzoną pełnię.

Chociaż żyjemy w królestwie dwoistości, nasza świadomość całości rośnie w siłę. Wyzwania, próby i pokusy służą umocnieniu naszych wartości i standardów. Strach przed porzuceniem starego sposobu widzenia rzeczy znika. Umieramy dla ograniczonej jaźni i odnawiamy się i odradzamy, ze świadomością jedności. Mając nasz pełny potencjał w zasięgu, rozumiemy również, że wciąż jesteśmy dość podatni na zagrożenia.

Powrót do jedności

Skupieni na podtrzymywaniu jednoczącej świadomości, o której jesteśmy przekonani jako o najwyższej rzeczywistości, obejmujemy spełnianie wszystkich tych wymagań, w tym oddawanie innym tego, co otrzymaliśmy, podnoszenie innych w ich podróży i łączenie się z innymi w celu służby dla dobra całości.

Nasz powrót do pełni jest ułatwiony dzięki świadomej walce o przekroczenie granic czasowych i odnalezienie własnej równowagi. Pamiętamy, że zawsze jesteśmy w trakcie stawania się, współzależni i połączeni ze wszystkimi innymi. Chcemy zachować holistyczne spojrzenie na rzeczywistość, gdy przyjmiemy szerszą, obejmującą wszystko tożsamość i włączymy więcej pożądanych cech i cnót do naszych myśli i działań. Staramy się żyć jako spełniona, zjednoczona ze światem istota.

Życie w spełnieniu

Doświadczywszy tego ponadczasowego, transformującego wzorca w naszym życiu, nadal stoimy przed poważnym wyzwaniem, jakim jest utrzymanie świadomości, która się z tym wiąże. Osiągnięcie tego celu jest znane jako bycie „panem dwóch światów”. Jeden charakteryzuje się pozorną dwoistością i separacją, której wciąż jesteśmy świadkami, a drugi całością i jednością, którą znamy jako podstawową jakość wszelkiego istnienia.

Nasz cel, jakim jest życie w całości, życie w spełnieniu, o którym wiemy, że charakteryzuje się kompletnością, równowagą, harmonią i jednością, jest zapewniony przez ten proces przebudzenia aż do dojścia do poczucia spełnienia . To z kolei zapewnia nas, że nie jesteśmy już oddzieleni od całości.

Im bardziej będziemy pamiętać, że wszyscy należymy do tej samej całości, zawsze jesteśmy częścią tej całości i wszyscy mamy wspólny wzorzec mający na celu powrót do jedności, tym bardziej będziemy w stanie osiągnąć nasz najpełniejszy możliwy rozwój poprzez naszą zharmonizowaną pracę na tym świecie.

Podobne wpisy