Jak poznać psychopatę w otoczeniu?

Kim jest psychopata?

Psychopatia charakteryzuje się bezdusznymi i pozbawionymi emocji cechami. Osoby o bardziej psychopatycznych cechach mogą być bardziej podatne na angażowanie się w czyny niemoralne lub przestępcze. Badania jednak sugerują, że podgrupa osób z cechami psychopatycznymi mogłaby wykorzystać je na swoją korzyść i odnieść większy sukces w życiu.

Pojęcie psychopatii przywołuje stereotypy z filmów o agresywnych i bezdusznych osobach gotowych wyrządzić krzywdę niczego niepodejrzewającym nieznajomym wyłącznie dla własnej rozrywki. Jednak nauka o psychopatii jest nieco mniej ekscytująca i ma tendencję do skupiania się na kwestiach pomiaru, w jakim stopniu trafne jest nazwanie kogoś „psychopatą”.

Ale ludzie posiadający stosunkowo wysoki poziom cech psychopatycznych, jednocześnie mogą prowadzić produktywne i społecznie znaczące życie.

Definicja psychopatii

Psychopatia to zaburzenie osobowości charakteryzujące się brakiem empatii, brakiem poczucia winy i wyrzutów sumienia oraz tendencją do zachowań impulsywnych i ryzykownych. Tradycyjnie psychopatia była postrzegana jako cecha negatywna i nieprzystosowawcza, a osoby o tendencjach psychopatycznych były często kojarzone z zachowaniami przestępczymi i dysfunkcjami społecznymi.

Istnieje kilka narzędzi, które są powszechnie używane do pomiaru psychopatii i powiązanych z nią cech, w tym lista kontrolna psychopatii , która jest obecnie standardem metody oceny. Narzędzia te oceniają różne aspekty psychopatii, w tym cechy takie jak manipulacyjność, brak wyrzutów sumienia i wyniosłość.

Lista kontrolna psychopatii

Badanie opiera się na skali od 0 do 40, przy czym wyższe wyniki wskazują na większą obecność cech psychopatycznych. Każda pozycja na liście kontrolnej jest oceniana w 3-punktowej skali, gdzie 0 oznacza „nieobecny”, 1 oznacza „obecnie lub prawdopodobnie obecny”, a 2 oznacza „zdecydowanie obecny”. Całkowity wynik jest obliczany poprzez zsumowanie wyników dla każdego elementu. Chociaż nie jest to narzędzie diagnostyczne, zsumowany wynik może być używany do oceny cech psychopatycznych i dostarczania informacji, które można wykorzystać przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia i postępowania w kontekście klinicznym lub kryminalistycznym.

 • Powierzchowny wdzięk / gadatliwość
 • Egocentryzm i poczucie szczęścia
 • Wyszukiwanie sensacji
 • Patologiczne kłamstwo
 • Manipulacja otoczeniem
 • Brak poczucia winy
 • Płaskie spektrum emocjonalne
 • Brak empatii
 • Pasożytniczy styl życia
 • Brak samokontroli
 • Rozpusta
 • Długoterminowe problemy z planowaniem
 • Impulsywność
 • Nieodpowiedzialność
 • Nieakceptowanie odpowiedzialności za zachowanie
 • Krótkie relacje w parach
 • Skłonność do popełniania wykroczeń i przestępcza

Psychopaci a sukcesy w pracy i życiu

Pomimo negatywnej oceny zachowań psychopatycznych, ostatnio przeprowadzono badania nad koncepcją „psychopatii pomagającej odnosić sukcesy”. Naukowcy zaczęli badać sposoby, w jakie osoby z cechami psychopatycznymi mogą osiągnąć sukces w społeczeństwie. Skuteczna psychopatia odnosi się do zdolności osób z cechami psychopatycznymi do osiągnięcia sukcesu w karierze lub innych dziedzinach życia, pomimo braku empatii i innych tradycyjnie negatywnych cech.

Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do pozytywnej psychopatii, w tym inteligencja, urok i brak strachu lub niepokoju. Osoby z cechami psychopatycznymi mogą również częściej podejmować ryzyko i być bardziej pewne siebie i zdecydowane, co może być cenną cechą w niektórych karierach lub sytuacjach.

Połączenie nieustraszonej dominacji i cech afektywno – interpersonalnych (np. wdzięku, manipulacji i wielkości), które są konsekwentnie kojarzone z sukcesem przy braku impulsywności i nieobliczalnego stylu życia… może sugerować, że umiarkowany poziom psychopatii może umożliwić osobie odnoszenie większego sukcesu, ale przekroczenie wysokiego poziom może być już szkodliwe dla danej osoby..

Osoby z cechami psychopatycznymi mają większą odpornością na stres i gotowość do podejmowania ryzyka w życiu osobistym i zawodowym a to daje wyjątkową przewagę życiową.

Natura psychopaty

Ważne jest, aby uznać, że psychopatia jest złożoną i wieloaspektową koncepcją, a skuteczna psychopatia niekoniecznie oznacza, że osoby z cechami psychopatycznymi są zdrowe lub dobrze przystosowane. W rzeczywistości wiele osób z cechami psychopatycznymi może mieć problemy ze związkami i innymi aspektami życia, a także może być bardziej skłonnych do angażowania się w zachowania nieetyczne lub przestępcze. Ważne jest, aby rozpoznać ograniczenia i złożoność koncepcji psychopatii i podejść do niej z uwzględnieniem niuansów, które te nowe badania uznają za konieczne.

Podobne wpisy