Praca w grupie jest bardzo cennym doświadczeniem. Grupa pozwala poczuć się potrzebnym, zrozumianym i akceptowanym. Uczy poprawnych relacji z innymi, pozwala podbudować niską samoocenę i nabrać pewności siebie. Daje także stabilizację oraz poczucie bezpieczeństwa. Uczy odpowiedniego reagowania na własne i cudze emocje. Pomaga znaleźć najlepsze wyjście z trudnej sytuacji. W trakcie spotkań wzrasta świadomość siebie i dokonywanych wyborów. Radzenie sobie z trudnościami bywa łatwiejsze jeśli ma się wokół siebie ludzi.

Zapraszamy do udziału w wybranej przez siebie grupie.