Sylwia Krajewska

Psycholog / Terapeuta / Trener / autorka książek i kursów online

Jestem szczęśliwą i spełnioną kobietą. Mam fantastyczną rodzinę i ciekawą pracę. 
Od prawie 20 lat pracuję jako psycholog, terapeuta w Psychocentrum. Uczę wsłuchiwania się w siebie i w swoje potrzeby. W szczególny sposób pasjonuje mnie praca z osobami z syndromem kochania za bardzo, niską samooceną, trudnościami w relacjach i tymi z trudną, niepoukładaną przeszłością (dysfunkcyjny dom DDD). Prowadzę grupy rozwojowe dla kobiet, portal dla osób kochających za bardzo i doświadczających samotności.

Hobbistycznie maluję obrazy. Jestem autorką książek „Dziennik wdzięczności”, „Zatrzymaj się” oraz „Opowiedz mi, co u ciebie. Bajki terapeutyczne dla rodziców i dzieci”.  Od 2020r., realizuję się jako projektantka marki FamilioStory.

Spotkanie z drugim człowiekiem jest dla mnie wspólną podróżą ku nowemu.

Agnieszka Kacpura

Psycholog / Seksuolog / Terapeuta uzależnień i współuzależnień / Pedagog / Mediator / Biegły sądowy

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w trakcie licznych staży na oddziałach dziennych i stacjonarnych w Ośrodkach MONAR w Warszawie. Pracuję z pacjentem uzależnionym na wszystkich etapach terapii w systemie grupowym i indywidualnym oraz z osobami doświadczającymi przemocy. Specjalizuję się w terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej i par. Prowadzę terapię: interwencyjną, osób współuzależnionych, diagnozuje uzależnienia, doświadczających poczucia krzywdy, przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej). Pracuję nad żalem po stracie (żałoba, rozwód), a także z osobami, które chcą nauczyć się asertywności lub podnieść poczucie własnej wartości.

Pasjonuje się poszerzaniem wiedzy z zakresu psychopatologii i zaburzeń osobowości.

Agnieszka Wojsz

Psycholog / Terapeuta / Pedagog

Jestem absolwentką teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz  historii na Uniwersytecie Gdańskim. Większość zawodowego życia zajmowałam się edukacją oraz formacją duchową młodzieży i dorosłych. Praca pedagogiczna, a w szczególności konfrontacja z problemami natury psychologicznej wśród młodzieży i dorosłych przynagliły mnie do zmiany przestrzeni działalności zawodowej. Od kilku lat angażuję się w dziedzinie pomocy psychologicznej. Kształcę się na podyplomowym studium psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich oraz w Polskim Instytucie Psychodramy. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych borykających się ze stanami depresyjnymi, poczuciem samotności, opuszczenia, kryzysem w relacjach i kryzysem duchowym oraz doświadczających stresu i różnego rodzaju przemocy. Pracuje w nurcie integratywnym w podejściu chrześcijańskim, który pozwala  podejść do problemu uwzględniając całą osobę z jej fizycznością, myślami, emocjami, decyzjami i duchowością. 


Iwona Figurska

Terapeuta uzależnień i współuzależnień

Pomaga osobom doświadczającym cierpienia, którego źródłem są m.in. zaburzenia o charakterze depresyjnym, osobom przeżywającym kryzysy związane m.in. z rozwodem, nieporozumieniami w relacji z bliskimi oraz stratą. Pracuje z osobami z domów alkoholowych i dysfunkcujnych. A także z osobami doświadczającymi stresu, z osobami borykającymi się z niską samooceną i mającymi trudności w takich obszarach jak m.in.: nawiązanie i/lub utrzymywanie bliskich relacji, nadmierne poczucie odpowiedzialności i kontroli, niekontrolowane wybuchy złości, impulsywność i trudności w radzeniu sobie z agresywnością, nieadekwatna nieśmiałość i wycofanie, poczucie braku sensu życia. Pracuje indywidualnie, z parami i prowadzi grupy terapeutyczne.

Elżbieta Szwed

Psycholog / Trener / Coach

Specjalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, które pozwala jej na swobodne prowadzenie działań w różnych obszarach terapii i diagnozy psychologicznej.

Oferuje terapię tym, którzy szukają dla siebie okazji do rozwoju osobistego, pragną rozwiązać swoje psychologiczne trudności, a także z zaangażowaniem podejmują pracę nad poprawą swoich relacji rodzinnych, partnerskich, małżeńskich. Pomaga dzieciom i młodzieży w pokonywaniu kryzysów rozwojowych oraz rodzicom w sytuacjach trudności wychowawczych. Prowadzi terapię osób współuzależnionych oraz tym, którzy cierpią w sytuacji rozstania, przeżywania żałoby, kryzysów małżeńskich, rozwodu oraz tych, którzy mają problemy zdrowotne, objawy psychosomatyczne, stany lękowe lub depresyjne. Pomaga również osobom z syndromem DDA i DDD oraz  po przeżytych traumach,  doświadczającym różnych form przemocy.

Joanna Cholewa

Psycholog/ Pedagog / Psychodietetyk

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradni Dietetycznej, w przedszkolach niepublicznych jako psycholog, i terapeuta środowiskowy.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi. Prowadzę konsultacje rodzinne, okołorozwodowe z rodzicami i dziećmi, terapię indywidualną  z dziećmi i młodzieżą, konsultacje z rodzicami z dziećmi ze spektrum autyzmu, ADHD oraz problemami związanymi z uzależnieniami od internetu, gier komputerowych, uzależnieniami substancjami psychoaktywnymi. Prowadzę terapię ręki, treningi umiejętności społecznych TUS, a także udzielam pomocy psychologicznej osobom dotkniętym depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami zachowania, problemami w związku, problemami związanymi z wypaleniem zawodowym, osobom dotkniętym mobbingiem w pracy, stalkingiem, osobom z problemami nastroju związanymi z sytuacją pandemiczną.

Elżbieta Komaiszko

Psycholog/ Pedagog / Trener/ Psychoterapeuta

psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, psychoterapeuta w procesie szkolenia, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji. Odbyła czteroletnie studia doktoranckie na kierunku psychologia. Obecnie uczestniczy w całościowym, 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo- behawioralnym.

Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Oferuje pomoc dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających dyskomfortu bądź niezadowolenia, w którymś z obszarów swojego życia. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, mającymi trudności w radzeniu sobie ze stresem i kontrolą emocji. Wspiera osoby z zaniżoną samooceną, mające problemy z asertywnością, stawianiem granic czy budowaniem satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. Pracuje z osobami, które przeżywają kryzysy osobiste lub są nadwrażliwe i mają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Pomaga osobom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych lub współuzależnionych w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji i odzyskaniu życiowej równowagi.

Magdalena Dmochowska

Pedagog / Terapeuta uzależnień

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 11 lat. Zajmuje się diagnozą, terapią osób uzależnionych. Pomaga osobom zmagającym się z niską samooceną, z konsekwencjami wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjne/z problemem alkoholowym, doświadczającym trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji, kobietom z syndromem “kochania za bardzo” , z cechami współuzależnienia.

Towarzysząc oraz wspierając pomaga w przezwyciężaniu trudności życiowych, w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie, samotności, cierpienia spowodowanych doświadczeniami wynikającymi z indywidualnej historii życia. Prowadzi terapie indywidualne osób dorosłych, terapie par oraz terapie online.

Anna Chorowiec

Przyszły psycholog w procesie edukacji – stażystka. Pasjonatka nurtów psychologii pozytywnej i egzystencjalnej. Dociekliwy badacz szczęścia i dobrostanu.

Wierzy, że każdy człowiek został stworzony do tego, aby wieść życie pełne sensu, znaczenia, przynoszące satysfakcję na wielu płaszczyznach. Nie wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, iż źródło tego stanu znajduje się w nas samych. Moim zadaniem jest wyszukiwanie i opracowywanie takich metod, technik oraz ćwiczeń, które umożliwią innym wgląd we własne wnętrze i skrócą drogę do poznania najważniejszej osoby w ich życiu – siebie samych.
Kilkuletnie doświadczenie konsultanta rozwoju w oparciu o mocne strony (narzędzia Instytutu Gallupa) utwierdziło ją w przekonaniu, iż sukces w każdym z obszarów naszego życia – w pracy, w życiu rodzinnym, w relacjach z innymi – zaczyna się od subiektywnego poczucia dobrostanu (nie odwrotnie!). Łączy naturalną wiedzę o ludziach z najnowszymi zdobyczami naukowej psychologii, opracowuje ścieżki rozwoju, pozwalające innym na pełen rozkwit i delektowanie się własnym istnieniem.

Anna Daria Nowicka

Socjolog/ Trener / Coach / Doradca zawodowy

Od ponad 7 lat zajmuje się doradztwem zawodowym oraz coachingiem (coaching kariery, life coaching), posiadam również uprawnienia coacha kryzysowego. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z klientami biznesowymi oraz indywidualnymi. Prowadzę szkolenia grupowe i indywidualne (m.in. z asertywności, komunikacji, budowania relacji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i mobbingowi, radzenia sobie ze stresem). Duży nacisk kładę na psychoedukację, budowanie zdrowych relacji oraz poczucie własnej wartości. Moją pasją jest wspieranie ludzi w znajdowaniu swojej własnej ścieżki oraz w rozwijaniu talentów przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Lubię dzielić się wiedzą i inspirować innych. Opublikowała ponad 150 artykułów dot. HR, coachingu, rozwoju osobistego i CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Jestem współautorką książki dla studentów „Jak skutecznie wypromować się na rynku pracy”. Jestem członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

Mariola Ananiow

Trener / Coach / Konsultant 

Specjalizuję się w rozwijaniu potencjału ludzi w oparciu o metodologię i narzędzia Instytutu Gallupa. Wykorzystując wyniki badania Clifton StrengthsFinder® odkrywam przed swoimi Klientami ich unikatowy sposób myślenia i działania. Opierając się o rozbudowaną wiedzę z zakresu psychologii pozytywnej, uwypuklam unikatowość każdego człowieka i pomagam w określeniu ścieżki rozwoju, która zapewni im maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału i osiągnięcie pełnej samorealizacji. 

Jestem także ekspertem procesów umożliwiających budowanie wysokiego poczucia własnej wartości i rozwijania asertywności. Pomagam swoim klientom w zidentyfikowaniu niesłużących im przekonań, które blokują ich na drodze do rozwoju. Poprzez precyzyjne określenie indywidualnego systemu wartości, pomagam moim klientom wyznaczać zdrowe granice i opracować odpowiednie strategie komunikacyjne.