Sylwia Krajewska

Jestem szczęśliwą i spełnioną kobietą. Mam fantastyczną rodzinę i ciekawą pracę. 
Od prawie 20 lat pracuję jako psycholog, terapeuta w Psychocentrum. Uczę wsłuchiwania się w siebie i w swoje potrzeby. W szczególny sposób pasjonuje mnie praca z osobami z syndromem kochania za bardzo, niską samooceną, trudnościami w relacjach i tymi z trudną, niepoukładaną przeszłością (dysfunkcyjny dom DDD). Prowadzę też grupy rozwojowe dla kobiet oraz portal dla osób doświadczających samotności.

Hobbistycznie maluję obrazy. Jestem autorką książek „Dziennik wdzięczności”, „Zatrzymaj się” oraz „Opowiedz mi, co u ciebie. Bajki terapeutyczne dla rodziców i dzieci”.  Od 2020r., realizuję się jako projektantka marki FamilioStory.

Spotkanie z drugim człowiekiem jest dla mnie wspólną podróżą ku nowemu.

Agnieszka Kacpura

psycholog, seksuolog, terapeuta uzależnień, pedagog, mediator i biegły sądowy. Terapeuta leczenia uzależnień i współuzależnień. 

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w trakcie licznych staży na oddziałach dziennych i stacjonarnych w Ośrodkach MONAR w Warszawie. Pracuję z pacjentem uzależnionym na wszystkich etapach terapii w systemie grupowym i indywidualnym oraz z osobami doświadczającymi przemocy. Specjalizuję się w terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej i par. Prowadzę terapię: interwencyjną, osób współuzależnionych, diagnozuje uzależnienia, doświadczających poczucia krzywdy, przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej). Pracuję nad żalem po stracie (żałoba, rozwód), a także z osobami, które chcą nauczyć się asertywności lub podnieść poczucie własnej wartości.

Pasjonuje się poszerzaniem wiedzy z zakresu psychopatologii i zaburzeń osobowości.

Agnieszka Wojsz

Jestem absolwentką teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz  historii na Uniwersytecie Gdańskim. Większość zawodowego życia zajmowałam się edukacją oraz formacją duchową młodzieży i dorosłych. Praca pedagogiczna, a w szczególności konfrontacja z problemami natury psychologicznej wśród młodzieży i dorosłych przynagliły mnie do zmiany przestrzeni działalności zawodowej. Od kilku lat angażuję się w dziedzinie pomocy psychologicznej. Kształcę się na podyplomowym studium psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich oraz w Polskim Instytucie Psychodramy. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych borykających się ze stanami depresyjnymi, poczuciem samotności, opuszczenia, kryzysem w relacjach i kryzysem duchowym oraz doświadczających stresu i różnego rodzaju przemocy. Pracuje w nurcie integratywnym w podejściu chrześcijańskim, który pozwala  podejść do problemu uwzględniając całą osobę z jej fizycznością, myślami, emocjami, decyzjami i duchowością. 


Anna Daria Nowicka

Jestem socjologiem, trenerem, coachem oraz doradcą zawodowym. Od ponad 7 lat zajmuje się doradztwem zawodowym oraz coachingiem (coaching kariery, life coaching), posiadam również uprawnienia coacha kryzysowego. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z klientami biznesowymi oraz indywidualnymi. Prowadzę szkolenia grupowe i indywidualne (m.in. z asertywności, komunikacji, budowania relacji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i mobbingowi, radzenia sobie ze stresem). Duży nacisk kładę na psychoedukację, budowanie zdrowych relacji oraz poczucie własnej wartości. Moją pasją jest wspieranie ludzi w znajdowaniu swojej własnej ścieżki oraz w rozwijaniu talentów przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Lubię dzielić się wiedzą i inspirować innych. Opublikowała ponad 150 artykułów dot. HR, coachingu, rozwoju osobistego i CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Jestem współautorką książki dla studentów „Jak skutecznie wypromować się na rynku pracy”. Jestem członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

Mariola Ananiów

Trener / Coach / Konsultant 

Specjalizuję się w rozwijaniu potencjału ludzi w oparciu o metodologię i narzędzia Instytutu Gallupa. Wykorzystując wyniki badania Clifton StrengthsFinder® odkrywam przed swoimi Klientami ich unikatowy sposób myślenia i działania. Opierając się o rozbudowaną wiedzę z zakresu psychologii pozytywnej, uwypuklam unikatowość każdego człowieka i pomagam w określeniu ścieżki rozwoju, która zapewni im maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału i osiągnięcie pełnej samorealizacji. 

Jestem także ekspertem procesów umożliwiających budowanie wysokiego poczucia własnej wartości i rozwijania asertywności. Pomagam swoim klientom w zidentyfikowaniu niesłużących im przekonań, które blokują ich na drodze do rozwoju. Poprzez precyzyjne określenie indywidualnego systemu wartości, pomagam moim klientom wyznaczać zdrowe granice i opracować odpowiednie strategie komunikacyjne. 

Iwona Figurska

psycholog, trener i coach

Specjalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, które pozwala jej na swobodne prowadzenie działań w różnych obszarach terapii i diagnozy psychologicznej.

Oferuje terapię tym, którzy szukają dla siebie okazji do rozwoju osobistego, pragną rozwiązać swoje psychologiczne trudności, a także z zaangażowaniem podejmują pracę nad poprawą swoich relacji rodzinnych, partnerskich, małżeńskich. Pomaga dzieciom i młodzieży w pokonywaniu kryzysów rozwojowych oraz rodzicom w sytuacjach trudności wychowawczych. Prowadzi terapię osób współuzależnionych oraz tym, którzy cierpią w sytuacji rozstania, przeżywania żałoby, kryzysów małżeńskich, rozwodu oraz tych, którzy mają problemy zdrowotne, objawy psychosomatyczne, stany lękowe lub depresyjne. Pomaga również osobom z syndromem DDA i DDD oraz  po przeżytych traumach,  doświadczającym różnych form przemocy.

Joanna Cholewa

Jestem psychologiem, pedagogiem, psychodietetykiem.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradni Dietetycznej, w przedszkolach niepublicznych jako psycholog, i terapeuta środowiskowy.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi. Prowadzę konsultacje rodzinne, okołorozwodowe z rodzicami i dziećmi, terapię indywidualną  z dziećmi i młodzieżą, konsultacje z rodzicami z dziećmi ze spektrum autyzmu, ADHD oraz problemami związanymi z uzależnieniami od internetu, gier komputerowych, uzależnieniami substancjami psychoaktywnymi. Prowadzę terapię ręki, treningi umiejętności społecznych TUS, a także udzielam pomocy psychologicznej osobom dotkniętym depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami zachowania, problemami w związku, problemami związanymi z wypaleniem zawodowym, osobom dotkniętym mobbingiem w pracy, stalkingiem, osobom z problemami nastroju związanymi z sytuacją pandemiczną.